• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo elemente Montesori programa
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

SUBVENCIJE

Uslovi za subvenciju

Kao akreditovana Predškolska ustanova od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Mala škola omogućava roditeljima da apliciraju za finansijsku pomoć od strane grada Novog Sada odnosno SUBVENCIJU.
Finansijska podrška pruža se roditelju, staratelju, odnosno hranitelju deteta, pod uslovom da je:

Predškolska ustanova Mala škola

Vrtić Mala škola - kutak za igru, druženje i učenje

Finansijsku podršku roditelj može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Mesečni iznos finansijske podrške utvrđuje se po detetu prema vrsti boravka, i to:

• 10.000,00 RSD za celodnevni boravak uzrasta od šest meseci do tri godine
• 8.000,00 RSD za celodnevni boravak uzrasta od tri do sedam godina
• 3.200,00 RSD za poludnevni boravak sa užinom
• 2.800,00 RSD za poludnevni boravak bez užine

Više o upisu
Predškolska ustanova Mala škola
Predškolska ustanova Mala škola
Predškolska ustanova Mala škola

Za pomoć prilikom skupljanja i podnošenja dokumentacije, kao i za sve nedoumice koje imate vezano za subvencije stojimo na raspolaganju svim roditeljima. Nakon prikupljanja dokumentacije, kako bi dodatno olakšali roditeljima, mi smo preuzeli na sebe obavezu predavanja iste.

Neophodna dokumentacija

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove. Kako bi roditelji ostvarili pravo na subvenciju moraju da podnesu sledeću dokumentaciju:

Predškolska ustanova Mala škola