• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo projektno planiranje
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Starija jaslena grupa od 2 do 3 godine

Stariji jasleni uzrast

Starija jaslena grupa obuhvata decu uzrasta od 2 do 3 godine.

Osim nege i zdravstvenih aktivnosti koje su na ovom uzrastu veoma važne, svakodnevno podstičemo intelektualni razvoj dece kroz nove osnove "Godine uzleta" uvažavajući dečije interesovanje.

U okviru vaspitnog uticaja i razvijanja celokupne ličnosti deca razvijaju i emocionalno-socijalne odnose, fizičku i motoričku spretnost, kao i saznajni razvoj.

Osamostaljivanje dece na ovom uzrastu se ogleda u samostalnom svlačenju i oblačenju, obuvanju i izuvanju, samostalnom korišćenju viljuške i kašike prilikom jela, kao i usvajanje osnovnih higijenskih navika odnosno skidanje pelena u dogovoru sa roditeljima.

Soba u kojoj borave deca ovog uzrasta je prostrana sa sopstvenim kupatilom u koji se ulazi iz sobe, kao i trpezarijom. Podeljena je po prostornim celinama koje prate interesovanje dece.

U starijoj jaslenoj grupi rade dve vaspitačice dece jaslenog uzrasta.

Režim dana za stariji jasleni uzrast

06:30 - 08:00 | Prijem dece
08:00 - 09:00 | Doručak
09:00 - 09:15 | Nega i zdravstvene aktivnosti
09:15 - 09:30 | Usmerena aktivnost
09:30 - 10:30 | Boravak u dvorištu/slobodne aktivnosti
10:30 - 10:45 | Užina
10:45 - 11:00 | Priprema za odmor
11:00 - 13:00 | Dnevni odmor
13:00 - 13:30 | Higijenske navike
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 16:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece
16:00 - 16:15 | Užina
16:15 - 17:00 | Boravak u dvorištu/otpust dece