• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo projektno planiranje
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Srednja grupa od 4 do 5 godina

Srednja grupa

Srednja vaspitna grupa obuhvata decu uzrasta od 4 do 5 godina.

U srednjoj vaspitnoj grupi se posebna pažnja posvećuje međuljudskim odnosima, formiranju zajedničke igre, poštovanju pravila, kulturnom obraćanju i usvajanju kulturnih navika. Radi se na razvijanju krupne i fine motorike, koordinaciji oko-ruka, razvijanju mišića šake, koncentraciji, preciznosti i pažnji.

Vaspitač u skladu sa interesovanjima koje vladaju u okviru grupe otvara projekat i sarađuje sa porodicom i lokalnom zajednicom kroz skupljanje materijala i neophodnih instrumenata za što uspešniju realizaciju.

Usvajaju se osnovni matematički pojmovi, razvija se memorija, logično mišljenje, usvajanje stihova itd.

Sve ove aktivnosti se sprovode kroz nove osnove "Godine uzleta", NTC i Montesori program.

Soba u kojoj borave deca ovog uzrasta je prostrana i podeljena po prostornim celinama u skladu sa projektom koji se realizuje.

Režim dana za srednju grupu

06:30 - 08:00 | Prijem dece
08:00 - 09:00 | Doručak
09:00 - 09:30 | Slobodne aktivnosti
09:30 - 10:15 | projektne aktivnosti
10:15 - 10:30 | Higijenske navike
10:30 - 11:00 | Boravak u dvorištu/slobodne aktivnosti
11:00 - 11:30 | Užina
11:30 - 13:00 | Dnevni odmor
13:00 - 13:15 | Higijenske navike
13:15 - 13:45 | Ručak
13:45 - 14:30 | Projektne aktivnosti
14:30 - 16:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece
16:00 - 16:15 | Užina
16:15-17:00 | Boravak u dvorištu/otpust dece