• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo projektno planiranje
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Pripremna predškolska grupa od 6 godina

Pripremna predškolska grupa

Pripremna predškolska grupa obuhvata decu od 6 godina.

U ovoj grupi je stavljen akcenat na pripremu dece za školu. Sve ono što su deca usvajala do tada se oblikuje u jedan sistem koji će im pomoći da uspešno prevaziđu sve izazove koji im predstoje u novom i bitnom poglavlju njihovog života.

Deca se opismenjavaju, samostalno pišu slova i brojeve, kroz igru rešavaju osnovne matematičke operacije, ali ono što je možda i važnije od slova i brojeva, a od velikog značaja je za uspešan boravak u školi, jeste da se radi na njihovom samopouzdanju. Radi se na emocionalnoj pismenosti, na prepoznavanju i prihvatanju različitosti kako kod sebe tako i kod drugih i usvajanju modela "Ja sam ok ti si ok". Podstiču se da se zauzmu za sebe i svoje želje i potrebe, podstiču se da slobodno izražavaju svoje mišljenje, kao i da imaju pozitivan stav kako prema sebi tako i prema drugima. Takođe se radi na aktivnostima koje razvijaju pažnju i koncentraciju, logičko razmišljanje, donošenje zaključaka i dr.

U aktivnostima za pripremu za školu je uključena i učiteljica koja dolazi dva puta nedeljno.

U okviru vannastavnih aktivnosti deca odlaze na jednodnevene i višednevne ekskurzije, učestvuju u raznim priredbama i svečanostima kako u vrtiću tako i u organizaciji grada Novog Sada (Zmajeve dečje igre, Dečja nedelja, završne svečanosti...).

Velika pažnja se posvećuje i fizičkim aktivnostima kao i svakodnevnom boravku na svežem vazduhu.

Prostorija u kojoj borave deca predškolskog uzrasta je prostrana sa mnoštvom materijala, knjiga i igračaka koje podstiču njihov razvoj.

 

Režim dana za pripremnu grupu

06:30 - 07:45 | Prijem dece
07:45 - 08:00 | Priprema za doručak
08:00 - 08:30 | Doručak
08:30 - 08:45 | Higijenske navike
08:45 - 09:00 | Jutarnje telesno vežbanje
09:00 - 10:00 | Projektne aktivnosti
10:00 - 10:30 | Slobodne aktivnosti u prostornim celinama/engleski jezik
10:30 - 11:00 | Izlazak u dvorište/šetnja
11:00 - 11:15 | Užina
11:15 - 11:30 | Higijenske navike
11:30 - 12:45 | Pripremni predškolski program/rad sa učiteljicom
12:45 - 13:00 | Priprema za ručak
13:00 - 13:30 | Ručak
13:30-15:00 | Projektne aktivnosti
15:00-16:00 | Boravak u dvorištu
16:00-16:15 | Užina
16:15-17:00 | Otpust dece