• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo projektno planiranje
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Mlađa jaslena grupa od 10 meseci do 2 godine

Mlađi jasleni uzrast

U mlađu jaslenu grupu se upisuju deca uzrasta od 10 meseci do 2 godine.

U ovoj grupi akcenat se stavlja prvenstveno na negu deteta i zadovoljavanje osnovnih fizioloških potreba kao što su hrana, san i redovne higijenske aktivnosti. Uzimajući u obzir uzrast dece u ovoj grupi takođe je neophodno izgraditi osećaj sigurnosti i poverenja u vaspitačice, kao i u ostalo osoblje u vrtiću i samim tim im se pruža velika količina pažnje i ljubavi.

Ishrana je prilagođena uzrastu dece i u dogovoru sa roditeljima se koriguju namirnice koje još nisu uvedene u ishranu.

Adaptacija dece na vrtić se vrši prilikom upisa po utvrđenom redosledu.

Aktivnosti u ovoj grupi se sprovode kroz igru. Razvoj fine i krupne motorike, senzo-motorne veštine, razvoj govora, likovne i intelektualne aktivnosti i mnoge druge se sprovode kroz nove osnove "Godine uzleta", kao i Montesori program. Kako bi zadovoljili njihovu potrebu za kretanjem boravak u dvorištu je obavezan.

Takođe osamostaljivanje dece na ovom uzrastu je veoma važno. Kada prođe period adaptacije deca se podstiču da razvijaju veštine hranjenja, oblačenja i svlačenja, osnovnih higijenskih navika odnosno sedenja na noši i dr.

Soba u kojoj borave deca jaslenog uzrasta je prostrana sa dosta prirodnog osvetljenja. Imaju odvojeno kupatilo u koje se ulazi iz sobe. Nameštaj, materijali i igračke su prilagođeni uzrastu i interesovanjima dece.

U jaslenoj grupi rade medicinska sestra-vaspitač i vaspitač dece jaslenog uzrasta.

Režim dana za mlađi jasleni uzrast

06:30 - 08:00 | Prijem dece
08:00 - 09:00 | Doručak
09:00 - 09:30 | Boravak u dvorištu
09:30 - 09:50 | Nega i higijenske navike
09:50 - 10:00 | Usmerena aktivnost
10:00 - 10:30 | Užina
10:30 - 12:30 | Dnevni odmor
12:30 - 13:00 | Ručak
13:00 - 14:00 | Boravak u dvorištu
14:00 - 16:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece
16:00 - 16:15 | Užina
16:15 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece