• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo projektno planiranje
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Mlađa grupa od 3 do 4 godine

Mlađa grupa

Mlađa vaspitna grupa obuhvata decu uzrasta od 3 do 4 godine.

U mlađoj vaspitnoj grupi posebna pažnja se posvećuje socio-emocionalnim odnosima, odnosno pravljenju dobrih međuljudskih odnosa, uvažavanju tuđih želja, potreba i emocija kao i pravilnom odgovoru na njih. Razvoj govora, likovno i muzičko izražavanje je takođe veoma važno na ovom uzrastu. Sprovode se aktivnosti koje jačaju mišiće šake, koordinaciju oko-ruka, finu motoriku kao osnov za pravilno držanje olovke i opismenjavanje. Osnovni matematički pojmovi, slova, brojevi i dr se uče neposredno kroz Montesori aktivnosti i kroz projektno planiranje u okviru novih osnova "Godine uzleta".

Soba u kojoj borave deca je prostrana sa dosta prirodnog osvetljenja, podeljena po prostornim celinama, a u skladu sa projektom koji se realizuje.

Režim dana za mlađu grupu

06:30 - 08:00 | Prijem dece
08:00 - 09:00 | Doručak
09:00 - 09:15 | Higijenske navike
09:15 - 10:00 | Usmerena aktivnost
10:00 - 10:45 | Boravak u dvorištu
10:45 - 11:15 | Priprema za užinu i užina
11:15 - 13:00 | Dnevni odmor
13:00 - 13:30 | Higijenske navike i priprema za ručak
13:30 - 14:00 | Ručak
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 16:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece
16:00 - 16:15 | Užina
16:15 - 17:00 | Boravak u dvorištu/otpust dece