• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo elemente Montesori programa
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

6 uzrasnih grupa

Uzrasne grupe

Rad sa decom je podeljen po uzrasnim grupa i to na:

Predškolska ustanova Mala škola

Boravak dece jaslenog uzrasta od 10 meseci do 3 godine

Boravak dece jaslenog uzrasta od 10 meseci do 3 godine

Kako su deca jaslenog uzrasta najosetljivija i potreban im je visok nivo nege, u prostoru namenjenom njima sa odvojenim kupatilom i velikom, prostranom sobom, rade medicinska sestra vaspitač i vaspitač.
Nakon upisa sprovodi se program adaptacije deteta uz pratnju jednog od roditelja kako bi samo odvajanje i prelazak bebe/deteta iz porodičnog okruženja u kolektiv prošlo bez stresa i većih problema. U sam proces adaptacije po potrebi se uključuje i dečiji psiholog kako bi i roditeljima i detetu pružio dedatnu podršku i pomoć u prevazilaženju problema koji se pojavljuju prilikom ulaska deteta u kolektiv kao što su prestanak dojenja, uspavljivanje, hranjenje i dr.
Zajedno sa stručnim osobljem roditelj formira jelovnik prilagođen potrebama svog deteta sa akcentom na namirnice koje još nisu uvedene ili postoji alergijska reakcija na neku od njih.
Grupe su podeljene na mlađu jaslenu grupu za decu od 10 meseci do 2 godine i stariju jaslenu grupu za decu uzrasta od 2 do 3 godine. Vaspitno-obrazovni rad se sprovodi od najranijeg uzrasta kroz igru, pesmu i funkcionalno učenje uz sprovođenje kulturno-higijenskih navika. Takođe se primenjuje i NTC kao i Montesori način rada.
Sa velikom posvećenošću i ljubavi potrudili smo se da se najmlađi osećaju prijatno i voljeno i da prve korake koje naprave u vrtiću ili prvu reč koju izgovore proslavimo baš kao i u okviru porodice.

Predškolska ustanova Mala škola

Deca predškolskog uzrasta od 3 do 6,5 godina

Deca predškolskog uzrasta od 3 do 6,5 godina

Uz raznovrsan vaspitno obrazovni program koji se u osnovi zasniva na novim osnovama "Godine uzleta", odnosno projektnom planiranju, koristimo se i principima drugih programa koji doprinose rastu i razvoju dečjih potencijala. Primenjuju se elementi Montesori programa, kao i edukativna primena Transakcione analize i NTC sistema učenja. Takođe u rad sa decom uključeni su stručni saradnici iz oblasti muzičke i likovne kulture, fizičkog vaspitanja, psiholog, logoped i defektolog.
Rad sa decom je podeljen po uzrasnim grupa i to na:
• mlađu grupu
• srednju grupu
• stariju grupu
• pripremno predškolsku grupu
Kao akreditovana predškolska ustanova obavljamo pripremni predškolski program za predškolce u saradnji sa učiteljicom koja više puta nedeljno dolazi u vrtić i priprema decu za školu.

Predškolska ustanova Mala škola

Mlađa jaslena grupa od 10 meseci do 2 godine

Mlađi jasleni uzrast

U mlađu jaslenu grupu se upisuju deca uzrasta od 10 meseci do 2 godine.

U ovoj grupi akcenat se stavlja prvenstveno na negu deteta i zadovoljavanje osnovnih fizioloških potreba kao što su hrana, san i redovne higijenske aktivnosti. Uzimajući u obzir uzrast dece u ovoj grupi takođe je neophodno izgraditi osećaj sigurnosti i poverenja u vaspitačice, kao i u ostalo osoblje u vrtiću i samim tim im se pruža velika količina pažnje i ljubavi.

Ishrana je prilagođena uzrastu dece i u dogovoru sa roditeljima se koriguju namirnice koje još nisu uvedene u ishranu.

Adaptacija dece na vrtić se vrši prilikom upisa po utvrđenom redosledu.

Aktivnosti u ovoj grupi se sprovode kroz igru. Razvoj fine i krupne motorike, senzo-motorne veštine, razvoj govora, likovne i intelektualne aktivnosti i mnoge druge se sprovode kroz nove osnove "Godine uzleta", kao i Montesori program. Kako bi zadovoljili njihovu potrebu za kretanjem boravak u dvorištu je obavezan.

Takođe osamostaljivanje dece na ovom uzrastu je veoma važno. Kada prođe period adaptacije deca se podstiču da razvijaju veštine hranjenja, oblačenja i svlačenja, osnovnih higijenskih navika odnosno sedenja na noši i dr.

Soba u kojoj borave deca jaslenog uzrasta je prostrana sa dosta prirodnog osvetljenja. Imaju odvojeno kupatilo u koje se ulazi iz sobe. Nameštaj, materijali i igračke su prilagođeni uzrastu i interesovanjima dece.

U jaslenoj grupi rade medicinska sestra-vaspitač i vaspitač dece jaslenog uzrasta.

 

Režim dana za mlađi jasleni uzrast

06:30 - 08:00 | Prijem dece
08:00 - 09:00 | Doručak
09:00 - 09:30 | Boravak u dvorištu
09:30 - 09:50 | Nega i higijenske navike
09:50 - 10:00 | Usmerena aktivnost
10:00 - 10:30 | Užina
10:30 - 12:30 | Dnevni odmor
12:30 - 13:00 | Ručak
13:00 - 14:00 | Boravak u dvorištu
14:00 - 16:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece
16:00 - 16:15 | Užina
16:15 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece

Predškolska ustanova Mala škola

Starija jaslena grupa od 2 do 3 godine

Stariji jasleni uzrast

Starija jaslena grupa obuhvata decu uzrasta od 2 do 3 godine.

Osim nege i zdravstvenih aktivnosti koje su na ovom uzrastu veoma važne, svakodnevno podstičemo intelektualni razvoj dece kroz nove osnove "Godine uzleta" uvažavajući dečije interesovanje.

U okviru vaspitnog uticaja i razvijanja celokupne ličnosti deca razvijaju i emocionalno-socijalne odnose, fizičku i motoričku spretnost, kao i saznajni razvoj.

Osamostaljivanje dece na ovom uzrastu se ogleda u samostalnom svlačenju i oblačenju, obuvanju i izuvanju, samostalnom korišćenju viljuške i kašike prilikom jela, kao i usvajanje osnovnih higijenskih navika odnosno skidanje pelena u dogovoru sa roditeljima.

Soba u kojoj borave deca ovog uzrasta je prostrana sa sopstvenim kupatilom u koji se ulazi iz sobe, kao i trpezarijom. Podeljena je po prostornim celinama koje prate interesovanje dece.

U starijoj jaslenoj grupi rade dve vaspitačice dece jaslenog uzrasta.

 

Režim dana za stariji jasleni uzrast

06:30 - 08:00 | Prijem dece
08:00 - 09:00 | Doručak
09:00 - 09:15 | Nega i zdravstvene aktivnosti
09:15 - 09:30 | Usmerena aktivnost
09:30 - 10:30 | Boravak u dvorištu/slobodne aktivnosti
10:30 - 10:45 | Užina
10:45 - 11:00 | Priprema za odmor
11:00 - 13:00 | Dnevni odmor
13:00 - 13:30 | Higijenske navike
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 16:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece
16:00 - 16:15 | Užina
16:15 - 17:00 | Boravak u dvorištu/otpust dece

Predškolska ustanova Mala škola

Mlađa grupa od 3 do 4 godine

Mlađa grupa

Mlađa vaspitna grupa obuhvata decu uzrasta od 3 do 4 godine.

U mlađoj vaspitnoj grupi posebna pažnja se posvećuje socio-emocionalnim odnosima, odnosno pravljenju dobrih međuljudskih odnosa, uvažavanju tuđih želja, potreba i emocija kao i pravilnom odgovoru na njih. Razvoj govora, likovno i muzičko izražavanje je takođe veoma važno na ovom uzrastu. Sprovode se aktivnosti koje jačaju mišiće šake, koordinaciju oko-ruka, finu motoriku kao osnov za pravilno držanje olovke i opismenjavanje. Osnovni matematički pojmovi, slova, brojevi i dr se uče neposredno kroz Montesori aktivnosti i kroz projektno planiranje u okviru novih osnova "Godine uzleta".

Soba u kojoj borave deca je prostrana sa dosta prirodnog osvetljenja, podeljena po prostornim celinama, a u skladu sa projektom koji se realizuje.

 

Režim dana za mlađu grupu

06:30 - 08:00 | Prijem dece
08:00 - 09:00 | Doručak
09:00 - 09:15 | Higijenske navike
09:15 - 10:00 | Usmerena aktivnost
10:00 - 10:45 | Boravak u dvorištu
10:45 - 11:15 | Priprema za užinu i užina
11:15 - 13:00 | Dnevni odmor
13:00 - 13:30 | Higijenske navike i priprema za ručak
13:30 - 14:00 | Ručak
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 16:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece
16:00 - 16:15 | Užina
16:15 - 17:00 | Boravak u dvorištu/otpust dece

Predškolska ustanova Mala škola

Srednja grupa od 4 do 5 godina

Srednja grupa

Srednja vaspitna grupa obuhvata decu uzrasta od 4 do 5 godina.

U srednjoj vaspitnoj grupi se posebna pažnja posvećuje međuljudskim odnosima, formiranju zajedničke igre, poštovanju pravila, kulturnom obraćanju i usvajanju kulturnih navika. Radi se na razvijanju krupne i fine motorike, koordinaciji oko-ruka, razvijanju mišića šake, koncentraciji, preciznosti i pažnji.

Vaspitač u skladu sa interesovanjima koje vladaju u okviru grupe otvara projekat i sarađuje sa porodicom i lokalnom zajednicom kroz skupljanje materijala i neophodnih instrumenata za što uspešniju realizaciju.

Usvajaju se osnovni matematički pojmovi, razvija se memorija, logično mišljenje, usvajanje stihova itd.

Sve ove aktivnosti se sprovode kroz nove osnove "Godine uzleta", NTC i Montesori program.

Soba u kojoj borave deca ovog uzrasta je prostrana i podeljena po prostornim celinama u skladu sa projektom koji se realizuje.

 

Režim dana za srednju grupu

06:30 - 08:00 | Prijem dece
08:00 - 09:00 | Doručak
09:00 - 09:30 | Slobodne aktivnosti
09:30 - 10:15 | projektne aktivnosti
10:15 - 10:30 | Higijenske navike
10:30 - 11:00 | Boravak u dvorištu/slobodne aktivnosti
11:00 - 11:30 | Užina
11:30 - 13:00 | Dnevni odmor
13:00 - 13:15 | Higijenske navike
13:15 - 13:45 | Ručak
13:45 - 14:30 | Projektne aktivnosti
14:30 - 16:00 | Slobodne aktivnosti/otpust dece
16:00 - 16:15 | Užina
16:15-17:00 | Boravak u dvorištu/otpust dece

Predškolska ustanova Mala škola

Starija grupa od 5 do 6 godina

Starija grupa

Starija vaspitna grupa obuhvata decu uzrasta od 5 do 6 godina.

U ovoj grupi se vidi najveći skok u razvoju kako intelektualnih tako i socijalno-emocionalnih odnosa. U potpunosti samostalni, sa izraženom željom za istraživačkim, likovnim i dramskim aktivnostima. Vaspitač vođen njihovim interesovanjem za usvajanjem različitog znanja sprovodi razne aktivnosti u okviru novih osnova "Godine uzleta" kao i NTC i Montesori programa. Posebna pažnja se posvećuje aktivnostima koje razvijaju pažnju i koncentraciju.

Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom na ovom uzrastu je veoma važna. Deca se upoznaju sa različitim zanimanjima kroz posete lokalnim zanatskim radnjama, poljoprivrednim gazdinstvima, medicinskim inststucijama i dr, ali i kroz predstavljanje zanimanja roditelja. Odlaze na jednodnevne i višednevne ekskurzije.

Soba u kojoj borave deca ovog uzrasta je prostrana sa dosta prirodnog osvetljenja, podeljena po prostornim celinama koje prate projekat koji se realizuje. U realizaciji projekta se koriste najraznovrsniji prirodni i veštački materijali.

Boravak na svežem vazduhu, u dvorištu ili u šetnjama je svakodnevan.

 

Režim dana za stariju grupu

06:30 - 07:45 | Prijem dece
07:45 - 08:00 | Priprema za doručak
08:00 - 08:30 | Doručak
08:30 - 08:45 | Higijenske navike
08:45 - 09:00 | Jutarnje telesno vežbanje
09:00 - 10:00 | Projektne aktivnosti
10:00 - 10:30 | Slobodne aktivnosti u prostornim celinama/engleski jezik
10:30 - 11:00 | Izlazak u dvorište/šetnja
11:00 - 11:15 | Užina
11:15 - 11:30 | Higijenske navike
11:30 - 13:15 | Popodnevni odmor
13:15 - 13:30 | Priprema za ručak
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00-15:00 | Projektne aktivnosti
15:00-16:00 | Boravak u dvorištu
16:00-16:15 | Užina
16:15-17:00 | Otpust dece

Predškolska ustanova Mala škola

Pripremna predškolska grupa za decu uzrasta od 6 godina

Pripremna predškolska grupa

Pripremna predškolska grupa obuhvata decu od 6 godina.

U ovoj grupi je stavljen akcenat na pripremu dece za školu. Sve ono što su deca usvajala do tada se oblikuje u jedan sistem koji će im pomoći da uspešno prevaziđu sve izazove koji im predstoje u novom i bitnom poglavlju njihovog života.

Deca se opismenjavaju, samostalno pišu slova i brojeve, kroz igru rešavaju osnovne matematičke operacije, ali ono što je možda i važnije od slova i brojeva, a od velikog značaja je za uspešan boravak u školi, jeste da se radi na njihovom samopouzdanju. Radi se na emocionalnoj pismenosti, na prepoznavanju i prihvatanju različitosti kako kod sebe tako i kod drugih i usvajanju modela "Ja sam ok ti si ok". Podstiču se da se zauzmu za sebe i svoje želje i potrebe, podstiču se da slobodno izražavaju svoje mišljenje, kao i da imaju pozitivan stav kako prema sebi tako i prema drugima. Takođe se radi na aktivnostima koje razvijaju pažnju i koncentraciju, logičko razmišljanje, donošenje zaključaka i dr.

U aktivnostima za pripremu za školu je uključena i učiteljica koja dolazi dva puta nedeljno.

U okviru vannastavnih aktivnosti deca odlaze na jednodnevene i višednevne ekskurzije, učestvuju u raznim priredbama i svečanostima kako u vrtiću tako i u organizaciji grada Novog Sada (Zmajeve dečje igre, Dečja nedelja, završne svečanosti...).

Velika pažnja se posvećuje i fizičkim aktivnostima kao i svakodnevnom boravku na svežem vazduhu.

Prostorija u kojoj borave deca predškolskog uzrasta je prostrana sa mnoštvom materijala, knjiga i igračaka koje podstiču njihov razvoj.

 

Režim dana za pripremnu grupu

06:30 - 07:45 | Prijem dece
07:45 - 08:00 | Priprema za doručak
08:00 - 08:30 | Doručak
08:30 - 08:45 | Higijenske navike
08:45 - 09:00 | Jutarnje telesno vežbanje
09:00 - 10:00 | Projektne aktivnosti
10:00 - 10:30 | Slobodne aktivnosti u prostornim celinama/engleski jezik
10:30 - 11:00 | Izlazak u dvorište/šetnja
11:00 - 11:15 | Užina
11:15 - 11:30 | Higijenske navike
11:30 - 12:45 | Pripremni predškolski program/rad sa učiteljicom
12:45 - 13:00 | Priprema za ručak
13:00 - 13:30 | Ručak
13:30-15:00 | Projektne aktivnosti
15:00-16:00 | Boravak u dvorištu
16:00-16:15 | Užina
16:15-17:00 | Otpust dece

Predškolska ustanova Mala škola