• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo elemente Montesori programa
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Starija grupa od 5 do 6 godina

Starija grupa

Starija grupa obuhvata uzrast dece od 5 do 6 godina. U grupu može da bude upisano 17 dece i ona borave u prostoriji koja je opremljena centrima interesovanja.

U radu sa decom primenjuje se projektno učenje u kome se uloga vaspitača menja od onog koji podučava i posmatra ka učesniku i istraživaču.

Projektno učenje je struktuiran i fleksibilan način učenja. Podržava se pravo deteta da bude aktivni učesnik u sopstvenom obrazovanju, da razvija odgovornost za sopstveno učenje i gradi poverenje u svoju moć da nešto istraži, sazna i uradi.

Dete učenje stavlja u funkciju življenja u "stvarnom svetu", a integrisanjem znanja svet sagledava i razume kao povezanu celinu. Znanja deteta su konceptualna i funkcionalna.

Režim dana za stariju grupu

07:30 - 09:00 | Prijem dece i doručak
09:00 - 09:45 | Engleski jezik
09:45 - 10:45 | Projektne aktivnosti
10:45 - 11:30 | Boravak u dvorištu
11:30 - 12:15 | Psihološka radionica
12:15 - 12:30 | Užina
12:30 - 13:30 | Dnevni odmor
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/Boravak u dvorištu