• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo projektno planiranje
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Pripremna grupa od 6 do 7 godina

Pripremna grupa

Pripremna grupa obuhvata uzrast dece od 6 do 7 godina. U grupu može da bude upisano 17 dece. Za svoje aktivnosti ova grupa ima na raspolaganju toalet i zajedničku prostoriju koja je opremljena centrima interesovanja.

Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja usmereni na dete: podrška dobrobiti deteta
Šta je za dete dobrobit u realnom programu?

Osećati se: dobro i vitalno; ostvareno, zadovoljno i srećno; sigurno ali ne prezaštićeno i preregulisano; usklađeno sa pravilima, normama i zahtevima okruženja
Biti: fizički aktivan/na, spretan/na, okružen/a dovoljno poznatim i istovremeno novim izazovima
Moći: da upoznaje svet oko sebe, proširuje svoja iskustva i znanja o svojoj i drugim kulturama, različitim fizičkim i prirodnim pojavama i različitim produktima ljudske kulture; da istražuje celim telom i svim čulima da spoznaje svoje snage i mogućnosti; da ispoljava svoje sposobnosti i da je uspešno u učenju
Umeti: da pravi dobar izbor, donosi odluke i preuzima odgovornost; da uspešno komunicira i sarađuje sa drugima, pregovara i da se dogovara i razrešava konflikte
Ciljevi podrške dobrobiti: da doprinosi uzajamnoj povezanosti ljudi i prirode i brige za životnu sredinu

Režim dana za pripremnu grupu

07:30 - 09:00 | Prijem dece i doručak
09:00 - 09:45 | Engleski jezik
09:45 - 10:45 | Projektne aktivnosti
10:45 - 11:30 | Psihološka radionica
11:30 - 12:15 | Boravak u dvorištu
12:15 - 12:30 | Užina
12:30 - 13:30 | Projektne aktivnosti
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/Boravak u dvorištu