• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo projektno planiranje
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Mešovita grupa od 3 do 5 godina

Mešovita grupa

Mešovitu grupu pohađaju deca uzrasta od 3 i 4 godine. U grupu može da se upiše 10 dece.

Za svoje aktivnosti ova grupa ima na raspolaganju garderobu, toalet i veliku zajedničku prostoriju koja je opremljena centrima interesovanja: centar knjiga i slikovnica, likovni centar - za crtanje i kreativni rad, istraživački centar, kutak za čitanje i odmaranje.

Ovi prostori omogućavaju deci da kroz igru istražuju, jer je to najbolji način da otkrivaju i upoznaju svet oko sebe, a centri se povremeno menjaju u skladu sa dečijim interesovanjima.

Na ovom uzrastu deca se upoznaju sa Engleskim jezikom kroz aktivnosti koje vodi naš teacher Ivica.

Boravak na vazduhu je svakodnevna aktivnost. Ponosni smo na saradnju sa roditeljima, koji deci adekvatnim oblačenjem omogućavaju da se igraju u dvorištu i kada pada kiša ili sneg.

Režim dana za mešovitu grupu

07:30 - 09:00 | Prijem dece i doručak
09:00 - 09:45 | Engleski jezik
09:45 - 10:15 | Projektne aktivnosti
10:15 - 11:00 | Boravak u dvorištu
11:00 - 11:30 | Užina
11:30 - 13:00 | Dnevni odmor
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/Boravak u dvorištu