• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo projektno planiranje
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

Jaslena grupa od 2 do 3 godine

Jaslena grupa

U jaslenoj grupi radimo sa decom uzrasta od 2 do 3 godine. U grupu može da se upiše 9 dece.

Prostorija u kojoj borave je po veličini i sadržaju prilagođena deci ovog uzrasta, a nazivamo je DVORIŠTANCE.

Za decu ovog uzrasta, odlazak u vrtić predstavlja prvo duže odvajanje od roditelja zbog čega nam je veoma važno da u vrtiću stvorimo atmosferu u kojoj će se deca osećati sigurno i prijatno. Nakon upisa sprovodi se adaptacija deteta uz prisutnost jednog roditelja kako bi odvajanje i prelazak deteta iz porodičnog okruženja u kolektiv prošlo što lakše.

Negu dece jaslenog uzrasta organizuje medicinska sestra-vaspitač, a vaspitno-obrazovni rad se sprovodi kroz igru, pesmu i funkcionalno učenje uz razvoj kulturno-higijenskih navika. Deca svakodnevno borave u dvorištu čime razvijamo njihove motoričke sposobnosti i ojačavamo zdravlje. Uz veliku posvećenost i ljubav prema radu, postižemo da se deca osećaju prijatno i voljeno.

Režim dana za jasleni uzrast

07:30 - 09:00 | Prijem dece i doručak
09:00 - 09:30 | Higijenske navike (stavljanje dece na noše/menjanje pelena)
09:30 - 10:00 | Usmerena aktivnost
10:00 - 10:30 | Boravak u dvorištu
10:30 - 11:00 | Užina
11:00 - 11:15 | Higijenske navike i priprema za spavanje
11:15 - 12:30 | Dnevni odmor
12:30 - 13:00 | Higijenske navike i priprema za ručak
13:00 - 13:30 | Ručak
13:30 - 14:00 | Slobodne aktivnosti
14:00 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/Boravak u dvorištu