Kontakt

PU-dečji vrtić Mala škola Lole Ribara 42, Sr. Kamenica Nizijska 1b, Novi Sad Telefon : 021/ 465-412; Mobilni : 065/ 88-35-850; E-mail : pumalaskola@gmail.com; facebook profil :  Vrtić Mala Škola